گروه صنایع ایلیاکو

برندهای مجموعه ایلیاکو

برندهای مجموعه ایلیاکو

وایپر
اسمرلدا
ایلیاکو
برومینی
نبراس
قله
رسانه ایلیاکو
اکواومم

شرکت ها

معرفی شرکت های گروه ایلیاکو

صد ابزار صنعت کاسپین
بازرگانی عیار تجارت گستر ایلیا
گروه صنعتی ایلیاکو ایتالیا
برومینی پاور (عراق)
هویت سازمانی
4+دهه
سابقه فعالیت

درباره ما

سابقه فعالیت مجموعه ایلیاکو به دهه ۴۰ شمسی، کارگاه حاج محمد فدایی ایرانی و پسرانش در خیابان فداییان اسلام ( رزم آرا سابق ) بازمی گردد که در آن زمان بورس کارخانه و کارگاه های تولید و فروش سنگ بود. فعالیت این کارگاه آهنگری و ماشین سازی؛ تولید، تامین و تعمیر ماشین آلات ایتالیایی کارخانه های سنگبری بود. حاج محمد فدایی ایرانی جهت تکمیل مجموعه خود در کنار کارگاه آهنگری، فروشگاه ابزارآلات صنعتی رانیز دایر کرد.

رسانه ایلیاکو

رسانه ایلیاکو

آویشن
مسعود نصرالهی 1400-03-27 13:00:30
بادیان رومی
مسعود نصرالهی 1400-03-27 13:00:32
کاسنی
مسعود نصرالهی 1400-03-28 11:45:30
کاکوتی
مسعود نصرالهی 1400-03-28 09:17:40
سنبل الطیب
مسعود نصرالهی 1400-03-27 13:00:37
شنا
مسعود نصرالهی 1400-03-27 13:00:41
دارچین
مسعود نصرالهی 1400-03-27 13:00:34
سیاه دانه
مسعود نصرالهی 1400-03-27 22:08:05